Informatie Download
Joseph Sebastian Klauber 1710 Augsburg (Duitsland) - 1768 Augsburg (Duitsland)
en Johann Baptist Klauber 1712 Augsburg (Duitsland) - na 1787 (Duitsland)
naar Willem Jacob Herreyns 1743 Antwerpen (België) - 1827 Antwerpen (België)

Prael-Treyn / De tweede praalwagen 1772

De kunstschilder Willem Jacob Herreyns (1743 - 1827) werd in 1771 door de jezuïeten gevraagd praalwagens te ontwerpen voor de grootse cavalcade tijdens de milleniumherdenking van 1775 voor St. Rombout (Rumoldus), de patroonheilige van Mechelen. Herreyns, geboren in Mechelen, richtte daar in 1771/72 de Mechelse Stedelijke Academie op. Samen met de beeldhouwer Pieter Valckx tekende Herreyns acht van de wagens in detail uit; en ook voor sommige van de elf gelegenheidstriomfbogen, waaronder de Cavalcade hoorde te passeren, maakte hij de ontwerpen. De “Prael-Treyn” die in 1775 door de stad trok, bestond uit negen onderdelen met elk een praalwagen voorafgegaan door zinnebeeldige figuren en groepen.
Er werd voor die speciale gelegenheid een luxueus programma uitgegeven. Dit boekwerk bevatte naast tekst en uitleg ook kopergravures van de wagens en andere figuren; meestal op grote, uitslaande platen. Vele hiervan werden gegraveerd door (een van) de gebroeders Klauber uit Augsburg.

Verklarende tekst in het programma bij deze tweede wagen: “Op het hoogste van dezen Wagen draegt men aan de Afgoden DELIA (=Diana), PAN ende NEPTUUN Offerande op. In ’t leegste zit MECHELEN, door de Duysternissen van ’t Heydendom geheel verblind, het welk de H. KERKE, zittende op ’t voorste van den Wagen, beweend; maar zij wordt van DE GODDELYKE VOORZIENIGHEYD en DE ALMOGENTHEYD vertroost.“

  • De prentmakers

    De Augsburgse familie Klauber was een familie van graveurs en kunstuitgevers. Vader Franz Christoph Klauber was herbergier en koopman. Zijn zonen Joseph Sebastian (1710 - 1768) en Johann Baptist (1712 – 1787) waren kopergraveurs aan het hof van prins-bisschop van Augsburg. (Duits)

    Lees meer
  • De ontwerper

    De ontwerper van de hele praaltrein was de Antwerpse kunstschilder Willem Jacob Herreyns (1743 - 1827). Herreyns was een van de laatste kunstschilders, die werkten in de traditie van de barok en werd als laatste volgeling van Pieter Paul Rubens beschouwd. Hij studeerde aan de Academie te Antwerpen en werd daar een jaar na zijn afstuderen benoemd tot directeur.

    Lees meer