Informatie Download
Izaak de Wit Jansz. 1744 Amsterdam (Nederland) - 1809 Haarlem (Nederland)
en Pieter Hendrik Jonxis ca. 1757 Utrecht (Nederland) - 1843 Utrecht (Nederland)
naar Wybrand Hendriks 1744 Amsterdam (Nederland) - 1831 Haarlem (Nederland)

'Beëediging van het regeerings-reglement der stad Haarlem, op den 5den september 1787.' vermoedelijk 1787