Informatie Download

AFSTRA IV 1973-1974

Nadat Peter Struycken in 1969 was begonnen met het maken van studies naar kleur en vorm door computergestuurde programma’s, heeft hij begin jaren zeventig ook onderzoek gedaan met film als beeldend medium. In de collectie van Rijksmuseum Twenthe zien we zo’n werk. In de films veranderen cirkels van plaats en maat onder invloed van de afstand tot elkaar en elkaars afmeting. Dit duurt zolang tot ze voldoen aan de in het programma gestelde verhoudingen en tot er geen verdere ontwikkeling mogelijk is. De toestand van de elementen is dan stabiel geworden. Volgens Wim Beeren, oud-directeur van o.a. het Stedelijk Museum in Amsterdam, ontstaat bij het kijken naar de films een indruk van het gedrag van de cirkels waaruit heel goed de structuur van de verandering is op te maken. Bepalend voor de visuele indruk is dat de bewegingen zich voortdurend in eenzelfde tempo en over een vaste afstand voltrekken. Dit geeft iets monotoon dansends aan de bewegingen.

uit: Structuur Elementen 1969 1980 WAL Beeren blz 20

  • George Hendrik Breitner: Meisje in kimono

    Geluid=kijken

    Computerprogramma voor beeld en geluid.Een model waarin de variatie van visuele en auditieve effecten wordt onderzocht.

    Lees meer