Informatie Download
Hermanus Fock 1766 Amsterdam (Nederland) - 1822 Franeker (Friesland)

'Hy Trekt de pot': uit een serie van zes spotprentjes op de ellende van de Franse troepen in Rusland, 1813 vermoedelijk 1813