Informatie Download
Reinier Sybrand Bakels 1873 Den Hoorn (Nederland) - 1956 Den Haag (Nederland)

Portret van Jan Bernard van Heek 1933

Op dit schilderij is afgebeeld de grondlegger van het Rijksmuseum Twenthe, Jan Bernard van Heek. Het is een postuum portret: de weduwe van Jan Bernard van Heek gaf na diens dood opdracht aan de schilder Reinier Sybrand Bakels om het portret te vervaardigen. Het portret werd later door haar geschonken aan het Rijksmuseum Twenthe.

Al in zijn jeugd tekende Bakels graag dorpsgezichten en duinlandschappen op Texel, waar hij zijn jeugd doorbracht. Na voltooiing van zijn rechtenstudie startte hij een succesvolle juridisch-ambtelijke carrière, maar zijn hart lag bij het schilderen. Dankzij zijn huwelijk met Henriette van Wulfften Palthe, dochter van een Twentse textielfabrikant, werd het hem financieel mogelijk gemaakt zich volledig te gaan wijden aan de schilderkunst.

Aanvankelijk bleef Reinier Sybrand Bakels zijn favoriete thema’s uitbeelden: Texelse landschappen, boerderijen en schapen. Daarna verlegde hij zijn aandacht naar Nederlandse stadsgezichten en havenplaatsen, zoals Scheveningen. Hij besteedde veel aandacht aan de werking van het licht en aan materiaalstructuren, en trad -als autodidact- in de voetsporen van de schilders van de Haagse School.

In de jaren dertig ging Bakels in opdracht portretten schilderen. Dit portret van Jan Bernard van Heek hoort thuis in die reeks. Hij portretteerde vele hoogleraren en directeuren, meestal ter gelegenheid van een jubileum of de beëindiging van een ambtsperiode. In artistieke zin wijken de portretten nogal af van zijn meer impressionistische werk tot dan toe. De penseelvoering wordt strakker en korter, en oogt daardoor minder spontaan. Deze stijlverandering is enigszins inherent aan de opdracht: een goed gelijkend portret maken. En hierin vond men hem zeker geslaagd!

  • De geportretteerde, Jan Bernhard van Heek

    Voor een korte biografie van Jan Bernard van Heek:

    Lees meer