Informatie Download
Willem Kok 1761 Oosterhout (Nederland) - 1807 Amsterdam (Nederland)

'Plechtige verkiezing van twee nieuwe burgemeesteren, voorgevallen te Amsteldam op den 7 Julij 1787.' vermoedelijk 1787