Informatie Download
Anna Brouwer werkz. 1793 Amsterdam (Nederland) - werkz. 1801 Amsterdam (Nederland)

'Het planten van den eersten vryheidsboom te Amsteldam, den 19 January 1795' vermoedelijk 1795