Informatie Download
F.E. Weruméus Buning -

Maquette Rijksmuseum Twenthe, voorzien van stofkap ca. 1928