Informatie Download
Anoniem, Nederrijn (Duitsland) -

De boom van Jesse ca. 1500

De profeet Jesaja verklaart in het Oude Testament dat de Messias zal voortkomen uit de familie van Jesse, de vader van koning David. In de middeleeuwen wordt dit letterlijk verbeeld door een stamboom. We zien hoe uit de borst van de slapende Jesse een stam ontspruit die zich vertakt in een grote boom waarop Christus’ voorvaderen zitten. Van deze zogenoemde twaalf koningen van Juda is alleen David - met harp - te herkennen. Jesse wordt links geflankeerd door de profeet Jesaja, wiens voorspelling op een spreukrol is te lezen. De vrouwelijke heiligen zijn waarschijnlijk op verzoek van de opdrachtgever opgenomen. Rechts zijn Maria Magdalena, Catharina en Barbara te zien. Links is Ursula afgebeeld met tien maagden om wie zij beschermend haar mantel heeft geslagen.

Het bovenste deel van het paneel is ooit afgezaagd, waardoor Christus zelf ontbreekt. Meestal vormt de voorstelling van Maria met het Kind de bekroning. De omhoog gerichte blik van David herinnert nog aan hun vroegere aanwezigheid.

Voorstellingen van de Boom van Jesse komen vaak voor als muurschilderingen en als decoraties bij handschriften. Op geschilderde panelen is het onderwerp vrij zeldzaam. Het motief van de zich wijd vertakkende stamboom is geschikter als versiering dan als voorstelling voor een schilderij.

  • Boom van Jesse

    De Boom van Jesse is een Bijbelse benaming voor de nakomelingen van Isaï ofwel Jesse waartoe ook Jezus van Nazareth behoort.

    Lees meer