Informatie Download
Theodorus Koning 1748 Amsterdam (Nederland) - 1829 Amsterdam (Nederland)
naar Daniël Kerkhoff 1766 Amsterdam (Nederland) - 1821 Amsterdam (Nederland)

'Monument voor de Hervormde Kerk van Nederland. Begonne in 't Jaar 1566.' z.j.

Dit is een zogenoemde zinneprent op de Hervorming. Een zinneprent is, kort geformuleerd, een prent waarin op symbolische wijze een idee of ander abstract begrip is afgebeeld
Te zien is het ‘Monument voor de Hervormde Kerk van Nederland’. Bovenaan in een medaillon een klein portret van de eerste lutherse predikant Jan Arentsz, Links en rechts van de zuilen zijn scènes weergegeven van de eerste calvinistische predikingen in de jaren 1566 en 1572 te Amsterdam, Hoorn, Leeuwarden en Dordrecht. In de medaillons midden onder ‘De naziening der Bijbel-boeken’ te Leiden en Den Haag.

  • Protestantisme in Nederland

    Het protestantisme is een van de drie grote stromingen (rooms-katholicisme, oosters-orthodoxe kerken en protestantisme) binnen het christendom. Deze stroming is begonnen als een reactie tegen leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse westerse Kerk in West-Europa in de vroege 16e eeuw die bekendstaat als de Reformatie.

    Lees meer
  • Nederlandse Hervormde Kerk

    De Nederlandse Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch)e Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. Vóór 1816 luidde de naam van dit kerkgenootschap voluit de Nederduitse Gereformeerde Kerk.

    Lees meer