Informatie Download
Uitgeverij Bébert, Rotterdam (Nederland) -

[Titelblad:] 'John van 't Slot' 1985

John van ’t Slot staat voornamelijk bekend om zijn figuratieve, wilde schilderkunst. Eind jaren '70 was er een golf van figuratieve en heftige schilderkunst in Europa. De kunstenaars die tot deze nieuwe stroming behoren, wilden zich afzetten tegen het formalisme, het minimalisme en de abstractie van de voorgaande periode. De werken van deze nieuwe, jonge kunstenaars kunnen gezien worden als expressionistische schilderkunst en in hun creaties worden vaak verwijzingen gemaakt naar de geschiedenis en het cultureel erfgoed van eigen land en Europa als geheel. In Nederland worden de kunstenaars die tot deze stroming behoren, aangeduid met de geuzennaam 'de Nieuwe Wilden', waar Van ’t Slot ook onder valt. Middels zijn oeuvre uitte hij zijn houding tot zijn omringende wereld.

De kunstenaar heeft zowel werken met een schilderachtig karakter als cartoons gemaakt. Zijn eerste creaties laten vaak wilde, surrealistische landschappen zien met rennende beesten, waarin veel bewegingen te zien zijn. Figuren spelen een nadrukkelijke rol in de werken van hem. Sinds de jaren '80 heeft Van 't Slot ook veel schilderijen gemaakt waarin dieren, zoals paarden, hazen, honden en vogels, voorkomen. Deze dieren zijn echter niet naar het leven getekend maar lijken deel uit te maken van een soms komische voorstelling. Ook maakt hij in zijn figuraties vaak gebruik van elementen die afkomstig zijn uit de massacultuur. Die werken lijken een verhaal uit te beelden en doen aan strips denken. Het lijnenspel in olieverf is dan ook vaak druk en beweeglijk. In zijn creaties verwijst Van ’t Slot regelmatig naar de werken van Picasso of andere surrealisten. Het speelse werk van de kunstenaar weerspiegelt zijn relativeringsvermogen en zijn beschouwende, soms ironische, houding ten aanzien van de schilderkunst.