Informatie Download
Barent de Bakker werkz.1762-1805 onbekend (onbekend) - onbekend onbekend (onbekend)
naar Hermanus Petrus Schouten 1747 Amsterdam (Nederland) - 1822 Haarlem (Nederland)

'Afbeelding der Lykstaatie van den Wel Ed. Hoog Wel Geb. Gestr. Heer Wolter Jan Baron Bentink, [...], Op Dingsdag den 28 Augustus 1781 [...]' z.j.