Informatie Download
Fouquet Atlas Amsterdam -

'Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschrijvingen'