Informatie Download
Ludwig Vandevelde 1957 Antwerpen (België) -

Stilte, - ik hoor niets! 1992

Ludwig Vandevelde maakt in het midden van de jaren tachtig zijn entree in de kunstwereld. Het zijn de houten sculpturen waarmee Vandevelde bekend werd, vooral in Duitsland. Deze beelden behoren tot de vaste collecties van musea en grote verzamelingen. Zijn werk getuigt van een grote belezenheid en van een brede kennis van zowel de kunstgeschiedenis als de hedendaagse kunst. Hij vindt het van groot belang om kunst uit het verleden te toetsen op haar betekenis voor de huidige tijd en omgekeerd de historische verbondenheid van de hedendaagse kunst te onderzoeken. Vandevelde onderzoekt in zijn werken de representatie van de werkelijkheid: het wezen van de dingen blijkt niet iets onveranderlijks te zijn, maar veel meer te worden bepaald door hoe en in welke context ze zich tonen. De laatste jaren werkt hij aan een reeks landschappen, stillevens en portretten, alle genres met een lange traditie in de beeldende kunst.