Informatie Download

Grafiekkalender 2014 2013

Het werk van Wim Jonkman kenmerkt zich door een beeldtaal met een hang naar deconstructie, ontkenning van, of het ter discussie stellen van het waargenomene. Kortom, wat zien we nu eigenlijk? Het leidt tot een beeldend steekspel van wegduwen en verbinden, van samenstellen (uit heterogeen materiaal) en ontleden (tot ‘stukjes’ werkelijkheid). Als gevolg van deze werkwijze ontstaat er langzaamaan een spanningsveld tussen het herkenbare en het ondefinieerbare, waardoor zijn werk uiteindelijk voor meerdere uitleg vatbaar wordt.