Informatie Download
Jan Lucas van der Beek 1753 Amsterdam (Nederland) - 1818 Amsterdam (Nederland)
naar Jacobus van Meurs 1758 Amsterdam (Nederland) - 1824 Amsterdam (Nederland)

'Tafereel der omwending in Nederland, in 1787.' 1789

De gravure geeft in zes voorstellingen de opvallendste gebeurtenissen in Nederland in het jaar 1787 weer. Centraal staat een medaillon met een portret van de hertog van Brunswijk die in dat jaar Pruisisch veldmaarschalk werd. Hij leidde de veldtocht tegen de Nederlanden en herstelde de macht van stadhouder Willem V. De aanleiding hiertoe was de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van Willem V, bij Goejanverwellesluis. Het andere medaillon toont het herstel van de regering in Amsterdam nadat veel aristocraten in 1786 hun neutrale positie opgaven en weer toenadering zochten bij Oranje.

Op de vierkante voorstellingen ziet u de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Goejanverwellesluis in juni en verder de inhaling van de prins van Oranje door de burgerrij in Den Haag, de Oranjerestauratie of het herstel van het erfstadhouderschap en het bombardement van Gorcum in september 1787.

 • Hertog van Brunswijk

  Karel Willem Ferdinand van Brunswijk-Wolfenbüttel (1735 – 1806) was vanaf 1780 regerend hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel.

  Lees meer
 • Oranjerestauratie

  De Oranjerestauratie was het herstel van de macht van Willem V als erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1787 door de Pruisische inval tijdens de patriottentijd.

  Lees meer
 • Willem V van Oranje-Nassau (1748 – 1806)

  Willem V, zichzelf noemend Willem Batavus, prins van Oranje, vorst van Oranje-Nassau, was de laatste erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1751-1795).

  Lees meer
 • Aanhouding bij Goejanverwellesluis

  De aanhouding bij Goejanverwellesluis is een gebeurtenis die plaatsvond op 28 juni 1787. Dit gebeurde op het hoogtepunt van de strijd tussen de Patriotten en Orangisten.

  Lees meer