Informatie Download
Carel Jacob de Huyser 1743 Amsterdam (Nederland) - 1804 Amsterdam (Nederland)
naar Bernard Picart 1673 Parijs (Nederland) - 1733 Amsterdam (Nederland)

Perzische begrafenisrituelen 2de helft 18de eeuw

Deze prent van de Amsterdamse tekenaar en etser Carel Jacob de Huyser (1743 - 1804) is een illustratie voor de Nederlandse uitgave van het oorspronkelijk Franse werk van Bernard Picart met de titel: “Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt”. Op de afbeelding is het gebruik te zien van enkele (“afgodische”) Persische volkeren om hun doden, voordat zij naar het graf worden gebracht, eerst ruggelings op een baar voor de muur te leggen om roofvogels de kans te geven de ogen uit het lijk te pikken. Ondertussen wordt een hond gezocht en naar het lijk gelokt met de bedoeling dat deze het stuk brood, dat men in de mond van de dode heeft gelegd, opvreet. Dit is voor hen het teken, dat de dode gelukzalig is.