Informatie Download
Herbert Fiedler 1891 Leipzig (Duitsland) - 1962 Amsterdam (Nederland)

Vrouw met bontjas z.j.

Schilderijen van Herbert Fiedler doen soms aan Van Gogh denken: met soepele hand schetst hij zijn onderwerp, met grove penseelstreken en intense kleuren legt hij het vast. Fiedler streefde ernaar, met behulp van een uiterst doordachte compositie uiteindelijk een 'spontaan' effect te krijgen: "Bij een schilderij draait alles om het opbouwen van de vorm met kleur" (dagboek, 25-4-1942). Voorwaarde voor de lichtvoetigheid en de zekerheid die hij nastreefde was de tekenkunst, die hij onvermoeibaar beoefende.

Zijn strenge zelfkritiek heeft zijn succes ongetwijfeld in de weg gestaan. Hij kon zichzelf niet goed 'verkopen', hij was te onzeker. Een schilderij was in zijn ogen bijna nooit af. Kenmerkend is het voortdurend zoeken naar een nieuwe beeldtaal, naar nieuwe expressiemogelijkheden. Zijn onderwerpen zijn even divers als zijn schildertechnieken. Aan de ene kant kiest hij klassieke onderwerpen: naakten, portretten, landschappen, stillevens, aan de andere kant schildert hij eigentijdse motieven: circusartiesten, het café, hoeren, boerenkoppen en families en groepen in de vrije natuur, dat wat Fiedler 'de kleine wereld' noemde.

  • Wie was Herbert Fiedler?

    Herbert Fiedler was een Duits-Nederlands schilder. Als gevolg van de oorlog maakten hij en zijn vrouw Amrey Balsiger moeilijke tijden door. In 1947 had hij weer een solotentoonstelling. Toen Herbert Fiedler zeventig jaar werd, was er veel aandacht voor hem in de pers.

    Lees meer