Informatie Download
Jan Toorop 1858 Poerworedjo (Nederlands Indië) - 1928 Den Haag (Nederland)

In 't atelier 1901

  • Wat is droge naald ets

    Een droge naald is een diepdruktechniek uit de prentkunst waarbij men, doorgaans door middel van fijne, staalharde etsnaalden, een tekening krast in een plaat. Vroeger was die plaat meestal van koper, tegenwoordig wordt ook zink of plastic gebruikt.

    Lees meer
  • Wat is impressionisme

    Het impressionisme is een kunststroming, ontstaan vanuit de schilderkunst.Typerende aspecten van het impressionisme zijn de gerichtheid op de beleving van het moment ('impressie'), de keuze voor thema's uit het 'moderne leven', de bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur, een schetsachtige werkwijze en het werken in de openlucht.

    Lees meer