Informatie Download
Chris Lebeau 1878 Amsterdam (Nederland) - 1945 Dachau (Duitsland)

Portret Soorlo Poetro z.j.

  • Wie was Chris Lebeau?

    Joris Johannes Christiaan Lebeau (1878 - 1945) was een uitgesproken veelzijdig Nederlands kunstenaar. Hij ontwierp en/of vervaardigde onder meer postzegels, schilderijen (ook grote wandschilderingen), batiks, glas in lood, boekomslagen en beeldhouwwerk. Hij was overtuigd anarchist.

    Lees meer
  • Art Nouveau / Jugendstil

    De basis van de Jugendstil lag in Engeland, waar de Arts & Craft-beweging ontstond. William Morris stichtte er in 1861 een atelier waar veel vormen van kunstnijverheid werden beoefend. Op het Europese continent heerste alom bewondering voor deze beweging. Men begreep de uitdaging om een nieuwe kunstvorm te scheppen, gebaseerd op inventieve creativiteit en gedegen vakmanschap. Chris Lebeau is deze Nieuwe Kunst (zoals de Jugendstil in Nederland genoemd werd) zijn hele leven trouw gebleven.

    Lees meer