Informatie Download
Reinier Vinkeles 1741 Amsterdam (Nederland) - 1816 Amsterdam (Nederland)
en Cornelis Bogerts 1745 Velsen (Nederland) - 1817 Amsterdam (Nederland)
naar Jacobus Buys 1724 Amsterdam (Nederland) - 1801 Amsterdam (Nederland)

'De Vroedschap te Utrecht beëedigt het nieuwe Regeerings Reglement' vermoedelijk 1786

  • Vroedschap

    Vroedschap is een vroegmodern type college, alsmede de titel van een burger die in dat college zitting had (ook vroedsman genoemd). De vroedschap werd bijeengeroepen bij financiële kwesties, en altijd bij verkiezingen voor de bezetting van belangrijke posten. Lidmaatschap was in principe een kwestie van uitverkiezing (coöptatie) en niet van erfopvolging.

    Lees meer
  • Wie is Reinier Vinkeles

    Reinier Vinkeles (1741 – 1816) was een Nederlands tekenaar en graveur. Hij maakte onder anderen boekillustraties, historische prenten, topografische scènes en portretgravures. Zijn stijl verschoof van barok naar classicistisch naar meer natuurgetrouw. Zijn oeuvre wordt geschat op ca. 2.500 prenten.

    Lees meer