Informatie Download
vermoedelijk Frankrijk (Frankrijk) -

Elkana en zijn vrouwen Hanna en Peninna, blad uit een bijbel in het Latijn ca. 1250

  • Boekverluchting (Illuminatie)

    Het verluchten van middeleeuwse handschriften met miniaturen en versierde hoofdletters had vooral tot doel de tekst te verduidelijken en structuur aan te brengen.

    Lees meer
  • De Vulgaat: Bijbel in het Latijn

    Tussen 390 en 405 maakte de kerkvader Hiëronymus de Vulgaat, een Bijbelvertaling in alledaags Latijn, grotendeels gebaseerd op oorspronkelijke Hebreeuwse bronnen. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563), ruim 1100 jaar later, werd deze vertaling voor de Katholieke kerk tot enige gezaghebbende tekst verklaard.

    Lees meer