Informatie Download
Jacob de Wit 1695 Amsterdam (Nederland) - 1754 Amsterdam (Nederland)

'Liefde Triompheert' ca. 1715

Liefde triompheert is een sleutelstuk in het oeuvre van historieschilder Jacob de Wit. Het schilderij is 1725 gedateerd, maar het wijkt af van De Wits andere werken uit deze periode. Daarom is er getwijfeld of het wel een werk van De Wit is. In 2007 koopt het Rijksmuseum Twenthe het schilderij aan. Dan blijkt uit onderzoek dat de datering vals is en dat het gaat om een jeugdwerk. De Wit schildert het rond 1715, als hij aan het begin van zijn carrière staat en nog geen twintig jaar oud is.

Liefde triompheert bevat alle kenmerken van De Wits latere werk: de complexe compositie, de talrijke putti en het vergaande illusionisme. Dit laatste is vooral te zien bij de marmeren buste en de putto met de rokende urn in het midden van de voorstelling. Later verwerft De Wit grote bekendheid met grisailleschilderingen die de illusie moeten wekken van een gebeeldhouwd reliëf (afb. ). Deze decoratiestukken worden ook wel ‘witjes’ genoemd, omdat Jacob de Wit in dit genre het meest bedreven is.

De Wit richt zich vooral op Bijbelse en mythologische thema’s. In dit schilderij staat de overwinning van de liefde op het kwaad centraal. Diverse putti met onder meer pijlen en appels in hun handen dansen en bewegen rondom om het borstbeeld van liefdesgodin Venus, dat als een soort heiligdom wordt vereerd. Links is te zien hoe twee putti een duivelachtig wezen proberen te verjagen.

  • Putti

    In het werk van De Wit komen ze geregeld voor: mannelijke, mollige kinderfiguurtjes. Ze heten putti (enkelvoud: putto) en verschijnen veelal in de schilderijen uit de renaissance, barok en rococo.

    Lees meer
  • Wie was Jacob de Wit?

    Jacob de Wit was een van de belangrijkste 18de-eeuwse Nederlandse kunstschilders. De Wit is vooral bekend om zijn religieuze werk en de vele deur-, schoorsteen- en plafondstukken die hij maakte voor de huizen aan de Heren- en Keizersgracht te Amsterdam, maar ook voor de buitenplaatsen van de betreffende eigenaars.

    Lees meer