Informatie Download
Reinier Vinkeles 1741 Amsterdam (Nederland) - 1816 Amsterdam (Nederland)

'Aankomst van Hunne Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. En zyne Gemalinne Frederica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruisen […]', 30 mei 1768 z.j.

  • Wie is Reinier Vinkeles

    Reinier Vinkeles (1741 – 1816) was een Nederlands tekenaar en graveur. Hij maakte onder anderen boekillustraties, historische prenten, topografische scènes en portretgravures. Zijn stijl verschoof van barok naar classicistisch naar meer natuurgetrouw. Zijn oeuvre wordt geschat op ca. 2.500 prenten.

    Lees meer