Informatie Download
Johan Christoffel Schultz 1749 Amsterdam (Nederland) - 1812 Amsterdam (Nederland)

'Plechtige optocht door de werklieden van de Stads Schuitenmaakers Werf binnen Amsteldam. By gelegenheid der gelukkige omwending van zaaken in den jaare MDCCLXXXVII.' z.j.