Informatie Download
Izaak de Wit Jansz. 1744 Amsterdam (Nederland) - 1809 Haarlem (Nederland)
naar Jan Bulthuis 1750 Groningen (Nederland) - 1801 Amsterdam (Nederland)
naar Jurriaan Andriessen 1742 Amsterdam (Nederland) - 1819 Amsterdam (Nederland)
naar Hermanus Numan 1744 Ezinge (Winsum) (Nederland) - 1820 Amsterdam (Nederland)

Schouwburg met toneeldecor 1788

Dit toneeldecor ‘De Romeinsche Hof-Gallery’ maakt deel uit van een serie van 14 prenten van decors voor de Nieuwe Schouwburg op het Leidseplein te Amsterdam, geschilderd door Jurriaan Andriessen en Hermanus Numan.
De Korintische zuilen met acanthusbladeren en de klassieke beelden - van onder anderen achteraan links Minerva, met speer, helm en het schild met de afbeelding van Medusa, en rechts Mercurius, te herkennen aan de ronde hoed en de caduceus in zijn hand - zorgen voor een passend decor voor het treurspel Titus. Dit oorspronkelijk Franse treurspel van Pierre Laurent Buirette de Belloy was door Joannes Nomsz (1738 - 1803) in het Nederlands vertaald.
Afgebeeld is hier de situatie in het 8ste toneel van het 4de bedrijf: Sextus, raadsheer van de keizer, werpt zich aan Titus voeten en bekent, dat hij hem wilde vermoorden. Waarop Titus roept: “Ontaarde Sextus! die, door minnenyd verheerd, U met het dierbaar bloed uws halsvriends wilt bevlekken … “

  • Hermanus Numan

    Hermanus Numan was een Nederlandse graveur, kopiist en schilder. Hij schilderde Italiaanse straattaferelen, samen met Jurriaan Andriessen van wie hij les kreeg, en daarnaast onder meer landschappen, allegorieën, portretten en topografische voorstellingen.

    Lees meer