Informatie Download
Utagawa Hiroshige 1797 (Japan) - 1858 (Japan)

Facsimile: Het station Numazu 1832-1833

Deze Japanse houtdrukprent toont een van de nederzettingen langs de Tokaido, de belangrijkste transportroute van Japan, die Edo (Tokio) verbindt met Kyoto.

Utagawa Hiroshige (1797 - 1858), geboren als Ando Tokutaro, behoort tot de grootste meesters van de Japanse prentkunst. Vanaf zijn 27e wijdde hij zich volledig aan de schilderkunst. Aanvankelijk maakte hij boekillustraties en vervolgens ‘bijin-ga’, prenten van mooie vrouwen. Hiermee stopte hij echter om landschappen te gaan schilderen. Zijn debuut als landschapsschilder maakte hij met de 10-delige serie ‘Toto Meisjo’, ‘Beroemde plaatsen in de oosterse hoofdstad’. De naam Utagawa mocht hij gebruiken ten teken dat hij hoorde bij de belangrijke Utagawa-school voor ukiyo-e kunst.
Utagawa Hiroshige reisde in 1832 voor de eerste maal te voet langs de Tokaido en legde tijdens deze 490 km lange tocht zijn indrukken vast in schetsen en tekeningen. De serie ‘Tōkaidō Gojūsan-tsugi’ ofwel ’Drieënvijftig stations aan de Tokaido’ die hij daarvan vervaardigde, bezorgde hem onmiddellijk de reputatie ‘meester van het landschap’. De werken van deze serie worden nog altijd tot de beste op dit gebied gerekend. Het succes van de serie gaf hem zelfvertrouwen en hij ontwikkelde zich verder als landschapsschilder.

Hiroshige ontwierp heel veel series, waaronder zeker 16 van de Tokaido. Andere zijn ‘Honderd beroemde gezichten van Edo’, ‘Negenenzestig stations langs de Kisokaidō’ en ‘Zesendertig gezichten van de berg Fuji’ om slechts enkele te noemen. Zijn weergave van de veranderingen in het weer en het landschap tijdens de verschillende jaargetijden is subliem. De poëzie van zijn werken schuilt in de harmonieuze manier waarop hij het landschap uitbeeldt in combinatie met de leefwijze, gewoonten en gebruiken van de mensen.

  • George Hendrik Breitner: Meisje in kimono

    Hiroshige - Ukiyo-e meester

    Deze film geeft een mooi beeld van het oeuvre van Utagawa Hiroshige.

    Lees meer