Informatie Download
Ludwig Vandevelde 1957 Antwerpen (België) -

Image du Ciel 1989

Ludwig Vandevelde maakt in het midden van de jaren tachtig zijn entree in de kunstwereld. Het zijn de houten sculpturen waarmee Vandevelde bekend werd, vooral in Duitsland. Deze beelden behoren tot de vaste collecties van musea en grote verzamelingen. Zijn werk getuigt van een grote belezenheid en van een brede kennis van zowel de kunstgeschiedenis als de hedendaagse kunst. Hij vindt het van groot belang om kunst uit het verleden te toetsen op haar betekenis voor de huidige tijd en omgekeerd de historische verbondenheid van de hedendaagse kunst te onderzoeken. Vandevelde onderzoekt in zijn werken de representatie van de werkelijkheid: het wezen van de dingen blijkt niet iets onveranderlijks te zijn, maar veel meer te worden bepaald door hoe en in welke context ze zich tonen. De laatste jaren werkt hij aan een reeks landschappen, stillevens en portretten, alle genres met een lange traditie in de beeldende kunst.

  • Hout

    Ludwig Vandevelde genoot zijn opleiding tijdens de hoogtijdagen van de minimal en conceptual art, maar ging architectuur studeren en daarna houtbewerking. "Toen heerste er een taboe op handenarbeid bij kunstenaars. Ik wou juist het sensuele van het materiaal in ere herstellen." Hout is het voornaamste bestanddeel van houtige planten: (vooral) bomen en struiken. Een kenmerk is verder de afzetting van lignine (houtstof) in de celwanden.

    Lees meer