Informatie Download
Sjoerd Buisman 1948 Gorinchem (Nederland) -

Phyllotaxis 1991

De belangrijkste inspiratiebronnen voor kunstenaar Sjoerd Buisman zijn groeiende planten, groeiprocessen en groeistadia. In de zestiger jaren van de 20e eeuw bereikt de relatie tussen natuur en kunst een nieuwe fase. Tot dan toe was de natuur onderwerp in een eeuwenoude afbeeldingstraditie, nu gaan kunstenaars -in letterlijke zin- de natuur gebruiken als materiaal en beeldend middel.

Sjoerd Buisman (geb. 1948) tekent, fotografeert en verzamelt “realia”: producten van de natuur, die hij aanvankelijk als autonome kunstwerken in witte kastjes achter glas presenteert. Hij raakt vervolgens geïnteresseerd in verstoringen van natuurlijke groeiprocessen en gaat ook zélf groeiprocessen manipuleren. Daarbij is duidelijk dat de natuur weliswaar manipuleerbaar is, maar zich altijd volgens haar eigen wetmatigheden blijft manifesteren.

Begin jaren ’70 van de 20e eeuw begint Buisman de principes die aan de groei en ontwikkeling van planten ten grondslag liggen te onderzoeken. Hij analyseert bijvoorbeeld de spiraalvorm en raakt gebiologeerd door de concentrische bladformatie die -bijvoorbeeld- een doorgesneden bleekselderijstengel laat zien, het principe van de phyllotaxis. Dit laatste wordt zijn Leitmotiv, dat wereldwijd in talloze van zijn werken in o.m. brons, beton of gietijzer gestalte krijgt.

Zat er in Buismans groeiprojecten uit zijn begintijd als kunstenaar een element van wedijver met de natuur, zijn sculpturen uit latere tijd zijn meer een nabootsing van die natuur. Door de ongebruikelijke vergroting van de natuurlijke vormen en structuren (zijn Phyllotaxis-sculptuur in het beeldenpark van Kröller-Müller in Otterlo heeft een doorsnede van 6 meter!) ontstaat een element van vervreemding. Wat Sjoerd Buisman gedurende zijn gehele kunstenaarschap probeert te bewerkstelligen is de verwondering.

 • George Hendrik Breitner: Meisje in kimono

  De kunstenaar als kunstverzamelaar

  Sjoerd Buisman toont een deel van zijn eigen kunstcollectie in De Vishal Haarlem (duur filmpje 26 min.)

  Lees meer
 • Wie is Sjoerd Buisman?

  Buisman is een Nederlandse beeldhouwer en conceptueel kunstenaar, voor wie de natuur een belangrijke inspiratiebron is. Hij gebruikt vaak levende materialen voor zijn “groeiwerken”.

  Lees meer