Informatie Download
Antoine Cardon 1772 Brussel (België) - 1813 Londen (Groot-Brittannië)
naar C. Benazeck -

'The seperation of Lewis the Sixteenth from his Family' 1794

De Franse koning Lodewijk XVI, staande tussen zijn vrouw Marie Antoinette en haar kinderen aan zijn rechterzijde en zijn zuster Madame Elizabeth aan zijn linkerzijde, moet afscheid nemen van zijn familie. Hij zal dadelijk worden weggevoerd en uiteindelijk worden geëxecuteerd. De situatie is vermoedelijk gesitueerd in de ‘Temple’ in Parijs; zo staat het althans vermeld op een ander exemplaar, gegraveerd door Luigi Schiavonetti in 1793, dat zich in het Rijksmuseum Amsterdam bevindt.
Bij deze prent hoort een ‘sleutel’, een verklarende prent met de personages en hun naam of functie. Deze is te vinden onder inventarisnummer 3822.