Informatie Download
Zuid-Duitsland (Duitsland) - (Duitsland)

Johannieter ridder met schild en banier eerste kwart 16de eeuw

De ridders van de Johannieterorde waren hospitaalridders. Daartoe hadden ze een gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan het Maltezer kruis afgelegd. De orde werd gesticht in de tijd van de kruisvaarders. Elke ridder moest een kruistocht tegen de ongelovigen maken voor hij aanspraak kon maken op kerkelijke inkomsten. Naast het verzorgen van de zieken waren de ridders ook militair actief. Ze beschermden de pelgrims en hospitalen.

Op het einde van de 12e eeuw ontstond naast de Tempeliers en de Hospitaalridders een derde geestelijke militaire ridderorde, al gauw kortweg genoemd de Duitse Orde. Het waren ridders uit het Duitse Rijk, waartoe in de middeleeuwen ook de Nederlanden en Bourgondië behoorden. De ridders zij van adel en hebben een monniksgelofte afgelegd.

 • Johanniter Orde in Nederland

  Het lidmaatschap van de Johanniter Orde is voorbehouden aan leden van de protestantse adel in Nederland.

  Lees meer
 • George Hendrik Breitner: Meisje in kimono

  Kruisvaarders & Weldoeners

  Documentaire over de laatste ridderlijke orde in Nederland, de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.

  Lees meer
 • Duitse Orde

  Het kenteken van de Duitse Orde is een zwart kruis op een witte achtergrond. Ze werden net als bijvoorbeeld de Tempeliers en de Johannieters kruisridders genoemd, en lagen destijds hoofdzakelijk gelegerd in Jeruzalem. De kleuren zwart en wit zijn later de vlag van Pruisen gaan vormen.

  Lees meer