Informatie Download
Anoniem -

'De bewoonders van Kattenburg door de onwettige krygsraad in het jaar 1787 geschonden, werd door den wettige krygsraad in de bovenstaande tent weder vereerlykt.' z.j.