Informatie Download
Barend Cornelis Koekkoek 1803 Middelburg (Nederland) - 1862 Kleef (Duitsland)

Landschap met eikenbomen en ruïne 1855

De Europese schilderkunst uit de eerste helft van de 19de eeuw wordt vaak gekarakteriseerd als romantisch. In woeste landschappen wordt de natuur op grootse wijze weergegeven en de nietigheid van de mens ten opzichte van de natuur benadrukt. Hoewel de Hollandse schilders, die wortelen in een traditie van realisme en nuchterheid, hun voorstellingen niet zo dramatiseren als hun Duitse en Franse tijdgenoten, bevat de Nederlandse kunst wel romantische elementen.

Een voorbeeld hiervan is het werk van Barend Cornelis Koekkoek. Koekkoek wordt geboren in Middelburg als telg uit een grote schildersfamilie en verwerft door zijn stemmige rivier- en bosgezichten de bijnaam ‘prins der landschapsschilders’. Zijn vroegste werken worden gekenmerkt door een zeer precies geschilderde natuur, maar in de loop der jaren gaat hij zijn composities steeds meer idealiseren.

In de jaren dertig ontdekt Koekkoek de schoonheid van het Duitse Rijnland en in 1834 vestigt hij zich in Kleef, vlak over de grens bij Nijmegen. Zijn latere ‘Duitse’ werk, waarvan Landschap met eikenbomen en ruïne een voorbeeld is, vertoont romantische trekken. Zo benadrukt hij de elementen waar de kijker bij kan mijmeren. De oude burcht op de achtergrond, die appelleert aan een verlangen naar vervlogen tijden, wordt bijvoorbeeld geaccentueerd door het zachte zonlicht. Ook de majestueuze eiken die de overweldigende natuur verbeelden nemen een centrale plaats in. Het kabbelende beekje en de vredige figuren, tenslotte, roepen het beeld op van een vredige, arcadische wereld.

 • Wat is landschapsschilderkunst

  Landschapsschilderkunst is het weergeven van landschappen; bergen, valleien, bomen, rivieren en bossen, als onderdeel van de schilderkunst. De hemel is vrijwel altijd onderdeel van het kunstwerk en de weersgesteldheid is een aspect van de compositie.

  Lees meer
 • De familie Koekkoek

  Koekkoek is een Nederlandse familie die een groot aantal kunstschilders heeft voortgebracht. Met zestien schilders in vier generaties wordt de familie beschouwd als de grootste schildersfamilie ter wereld.

  Lees meer
 • Wat is olieverf

  Olieverf is een verfsoort, een mengsel van pigment in de vorm van een zeer fijn gekleurd poeder met, als bindmiddel, een plantaardige drogende olie, meestal lijnolie. Olieverf is vanaf de 15e eeuw een belangrijk medium in de schilderkunst. Ze werd voor het eerst gebruikt door de Vlaamse Primitieven.

  Lees meer
 • Romantiek als stroming

  De romantiek is een stroming binnen de westerse schilderkunst, deel uitmakend van een bredere romantische cultuurbeweging. Haar bloeiperiode kan gedateerd worden tussen het einde van de achttiende eeuw en het midden van de negentiende eeuw. De kenmerken van de romantische schilderkunst waren niet eenduidig en verschilden per land, maar hadden als rode draad de nadruk op de verbeeldingskracht en de subjectieve expressie van de individuele kunstenaar.

  Lees meer
 • Wie was Barend Cornelis Koekkoek

  Barend Cornelis Koekkoek (1803 - 1862) was een Nederlands romantisch landschapsschilder.Koekkoek studeerde onder andere aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Hij was al in zijn eigen tijd beroemd om zijn romantische weergave van landschappen. "De natuur is het volmaakte schilderij" hield Koekkoek zijn toehoorders voor en dit geeft duidelijk aan wat zijn inspiratiebron was.

  Lees meer