Informatie Download
Willem Kok 1761 Oosterhout (Nederland) - 1807 Amsterdam (Nederland)

'Gezigt van den Dam, het Stadhuis, en de Nieuwe Kerk te Amsteldam' waar Henrik Hooft naar zijn koets wordt begeleid, 28 februari 1787 z.j.

  • Hendrik Hooft Danielsz.

    Hendrik Daniëlsz. Hooft (1716 - 1794) was een Amsterdamse regent die in 1769 burgemeester van de stad werd. Tussen 1774 en 1787 werd hij nog zeven keer benoemd. In het voorjaar van 1787 werden door de burgerij allerlei democratische eisen aan de Amsterdamse vroedschap kenbaar gemaakt. Een ervan betrof het in dienst blijven van de Rijngraaf van Salm. Een besluit in dit kader werd op 26 februari 1787 in de Grote Zaal van het stadhuis op de Dam voorgelezen.

    Lees meer