Informatie Download
Jacoba van Heemskerck 1876 Den Haag (Nederland) - 1923 Domburg (Veere) (Nederland)

Landschap ca. 1913

In het werk van Johanna van Heemskerck komen bomen veelvuldig voor. Zo ook in dit Landschap, dat waarschijnlijk dateert van rond 1913. Voor het Rijksmuseum Twenthe betekende de aankoop van dit werk in 2005 een belangrijke aanvulling op de collectie van Van Heemskerck. Het is namelijk een van de zeldzame voorbeelden waarin de overgang van het kubisme naar een meer spiritueel beladen kunst zichtbaar is.
Jacoba van Heemskerck raakte rond 1912 kortstondig in de ban van het kubisme, maar vanaf 1916/17 ontwikkelde haar kunst zich steeds sterker richting expressionisme. Bovenal probeerde zij er een spirituele kracht in tot uitdrukking te brengen door het gebruik van forse lijnen en vormen. Hieraan ten grondslag liggen geestelijke stromingen als de theosofie en de antroposofie van Rudolf Steiner. Haar werk is dan ook sterk verwant met het Duitse expressionisme.