Informatie Download
Gerard de Lairesse 1641 Luik (België) - 1711 Amsterdam (Nederland)

Seleucus doet afstand van Stratonice ten gunste van zijn zoon Antiochus z.j.

 • Antiochus, de zoon van Selecus

  Antiochus I (324 - 2 juni 261 v.Chr.), bijgenaamd Sotèr (d.i. "redder" of "verlosser", was koning van het hellenistische Seleucidenrijk (Syrië) van september 281 tot aan zijn dood.

  Lees meer
 • Wie was Seleucus

  Seleucus I (358 - september 281 v.Chr.), bijgenaamd Nicator (d.i. "overwinnaar",Séleukos Nikator), de stichter van het naar hem genoemde Seleucidische Rijk, was aanvankelijk veldheer onder Alexander de Grote en één van zijn diadochen, onder wie hij doorgaat als de meest humane en bekwame. Hij had een oosterse echtgenote, Apame, maar naast haar trad hij ook in het huwelijk met de veel jongere Stratonice, de dochter van Demetrius Poliorcetes. Later stond hij haar af aan zijn zoon Antiochus I.

  Lees meer
 • Wie was Gerard de Lairesse

  Gerard (de) Lairesse (ook Gérard de Lairesse) (Luik, gedoopt 11 september 1640 – Amsterdam, begraven 21 juli 1711) was een classicistisch kunstschilder en graficus uit de Gouden Eeuw. Hij schilderde voornamelijk historische, allegorische en mythologische scènes, vaak gebaseerd op Ovidius of andere letterkundige werken. In Frankrijk noemde men hem dan ook de "Nederlandse Poussin".

  Lees meer