Informatie Download
Anoniem -

'Vervloekte tweedracht!' vermoedelijk 1787

Patriottische allegorie op de pogingen van stadhouder Willem V om zijn macht te herstellen in 1787. De Nederlandse Maagd en Leeuw staan op de ‘hoeksteen van het Staatsgebouw’, terwijl Tweedracht tevergeefs probeert die omver te werpen. Vrijheid beschermt het staatsgebouw tegen Willem V en Slavernij. Eendracht laat vanuit de hemel bliksemschichten neerdalen op de Tweedracht, Willem V en Slavernij. De Latijnse tekst op de hoeksteen betekent zoveel als ‘haar beschermen wij, haar verdedigen wij’.

  • Oranjerestauratie

    Op deze voorstelling verdedigen de Patriotten de Nederlandse Maagd en Leeuw, maar ze zouden deze strijd in 1787 verliezen. Door de hulp van Pruisen wordt de macht van Willem V hersteld. Lang zal dit echter niet duren. De Bataafse revolutie in 1795 zal een einde aan zijn heerschappij maken

    Lees meer