Informatie Download
Willem Kok 1761 Oosterhout (Nederland) - 1807 Amsterdam (Nederland)

'Gezigt van de Groote Zaal op het Stadhuis te Amsteldam, 's Avonds den 26 february 1787.' z.j.

De Amsterdamse raad stemt in met de verlangens van de Patriotten, die bijeengekomen zijn in en rond de Burgerzaal op het Stadhuis. De samengestroomde menigte toont zich tevreden tijdens de bekendmaking van het besluit van de raad op 26 februari 1787 's avonds.