Informatie Download
Ria Rettich 1939 Amsterdam (Nederland) - 2006 Amsterdam (Nederland)

Eeuwige afgunst 1983

Voor Ria Rettich is schilderen vooral een spel met kleuren, vormen en emoties. Ze heeft een eigen figuratieve stijl ontwikkeld met als belangrijkste thema's voorvallen uit het dagelijks leven en onderwerpen uit de Bijbel en klassieke mythologie. In de met vaart geschilderde werken wordt in een geabstraheerde maar picturale, soms tekenachtige stijl meerdere narratieve scènes over elkaar geschoven tot een toneel waarin de menselijke emotie in al zijn ongerijmdheid vorm krijgt. Van de figuren die haar werken bevolken zijn soms alleen de contouren zichtbaar. Haar doeken hebben altijd een verhalende inslag. Haar thema’s zijn samen te vatten in: ‘het levensgevoel van mensen die hun creatieve krachten proberen te realiseren in een spiegelbeeld van macht, oorlog en destructie’.

  • Wie was Ria Rettich?

    Ria Rettich (1939 – 2006) was een Nederlands kunstschilder. Zij werkte in een eigen expressionistische figuratieve stijl. Haar werk bevindt zich in verschillende museale collecties. Van 1983 - 1985 was zij als docent schilderkunst verbonden aan de Academie voor Kunst en Industrie te Enschede.

    Lees meer
  • Nieuwe figuratie

    Het werk van Ria Rettich wordt gerekend tot de Nieuwe figuratie. De Nieuwe figuratie is een aan de popart verwante schilderstijl in België en Nederland van de jaren 1960 en 1970.

    Lees meer