Informatie Download
Nederlanden (Nederland) - (Nederland)

Wandtapijt derde kwart 17de eeuw

‘Hare Majesteit heeft met […] groote ingenomenheid vernomen, dat de bedoelde wandtapijten hier te landen zullen blijven en in uw Museum een plaats zullen vinden’, schrijft particulier secretaris van H.M. de Koningin-Moeder op 12 juli 1927 te ’s-Gravenhage. Voor 35.000,- gulden kocht Rijksmuseum Twenthe de zes wandtapijten van koningin Emma; prinses van Waldeck-Pyrmont, (tweede) echtgenote van Koning Willem III en moeder van koningin Juliana. Waarschijnlijk heeft koningin Emma ingestemd met de verkoop omdat de tapijten ‘een waardige plaats in ons Museum [….] verkrijgen in eene voor dat doel te bouwen zaal’. En zo geschiedde. De achthoekige zaal is in 1930 speciaal gebouwd om de zes Gobelins in tentoon te stellen en draagt sindsdien de naam Gobelinzaal.

De zes Gobelins (ca. 1650-1675) worden nu toegeschreven aan Maximilaan van der Gucht (ca. 1603 – 1689) die een weverij had in het Agnietenklooster te Delft. Wandtapijten werden veelal in opdracht van vorsten en edellieden gemaakt. Zij decoreerden hun kastelen met Gobelins, die tevens zorgden voor een gedempte akoestiek en hielden tocht tegen. Populaire onderwerpen waren Bijbelse en mythologische scènes. Ook jachttaferelen en landschappen met dieren waren populair, deze wandtapijten zijn hier een goed voorbeeld van. De zes Gobelins zijn waarschijnlijk voor de familie Waldeck-Pyrmont gemaakt en hingen tot de Eerste Wereldoorlog in Schloss Arolsen (Duitsland), het ouderlijk huis van koningin Emma. Zeker weten we dit niet, maar Jan Herman van Heek, de eerste directeur van RMT, ontving van de secretaris van koningin Emma in 1927 ‘een schrijven waaruit blykt dat de gedachte de tapisseriën uit Haar ouderlyk huis in Nederland zullen blyven H.M. de Koningin-Moeder zeer aangenaam is’.