Informatie Download
Reinier Vinkeles 1741 Amsterdam (Nederland) - 1816 Amsterdam (Nederland)

'Afbeelding der Vreugdebedrijven en Plegtigheden', die by de aankomst en gedurende het verblyf hunner Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prince van Oranje en Nassau [...] en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina, […] zijn voorgevallen' 1772

  • Wie is Reinier Vinkeles

    Reinier Vinkeles (1741 – 1816) was een Nederlands tekenaar en graveur. Hij maakte onder anderen boekillustraties, historische prenten, topografische scènes en portretgravures. Zijn stijl verschoof van barok naar classicistisch naar meer natuurgetrouw. Zijn oeuvre wordt geschat op ca. 2.500 prenten.

    Lees meer