Informatie Download
Sandro Chia 1946 Florence (Italië) -

Zonder titel 1979-1980

Vanaf het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw is Sandro Chia één van de meest toonaangevende hedendaagse schilders van Italië. Zijn carrière begon hij als spilfiguur in de Italiaanse Transavantgarde. Deze Transavantguardia Italiana is de benaming voor het Italiaanse neo-expressionisme, een beweging die in de late jaren ‘70 en begin jaren ‘80 veel ophef veroorzaakte in Italië en in de rest van West-Europa. De beweging is vergelijkbaar met kunststromingen als de Nieuwe Wilden en Figuration Libre.

In de avant-gardistische kunst voelde men een sterke behoefte om van voren af aan opnieuw te beginnen en letterlijk alle bestaande waarden te herzien en te herdefiniëren. Men experimenteerde met nieuwe kunstvormen, door de artistieke procedés van hun voorgangers radicaal af te wijzen. De wil om te vernieuwen was allesbepalend.

Sinds de jaren ‘90 werkt Sandro Chia in een strakkere verftoets en in grotere vlakken. Figuren en koppen zijn monumentaler opgezet. Typerend voor zijn stijl zijn het plompe voorkomen van de menselijke figuren met een te klein hoofd op een opgezwollen lichaam en de combinatie van een figuratieve voorstelling met een decoratieve, kleurrijke, virtuoos geschilderde achtergrond. Het karakter van zijn werk is afwisselend poëtisch en persiflerend.

  • George Hendrik Breitner: Meisje in kimono

    Sandro Chia espone ad Arezzo

    De film gaat over: ‘L'Assessorato alla Cultura del Comune di Arezzo presenta l'opera di Sandro Chia. L'intervista all'artista Franco Chia e al curatore della mostra Fabio Migliorati’. De film duurt 2 minuten en is gepubliceerd op 19 maart 2013.

    Lees meer