Informatie Download
Adriaan de Lelie 1755 Tilburg (Nederland) - 1820 Amsterdam (Nederland)
en Egbert van Drielst 1745 Groningen (Nederland) - 1818 Amsterdam (Nederland)

Een gezin in het park Elswout te Overveen vermoedelijk 1799

Egbert van Drielst was werkzaam in de late 18de eeuw en aan het begin van de 19de eeuw. Hij was een van de vele Nederlandse schilders die zich oriënteerden op de Hollandse schilderkunst van de 17de eeuw. Deze kunst bleef in de 18de eeuw namelijk nog lang nawerken. De kunst uit de Gouden Eeuw werd als voorbeeld gekozen, omdat deze van een hoog niveau, succesvol en ‘typisch Hollands’ was. Zo ontstond er in de 18de eeuw als het ware ‘neo-17de-eeuwse’ kunst.

Van Drielst richtte zich in het bijzonder op het werk van de 17de-eeuwse landschapschilder Meindert Hobbema. Omdat Van Drielst veel in Drenthe werkte, werd hij zelfs de Drentse Hobbema genoemd. Toch hebben zijn schilderijen een eigen karakter. Hij is niet in de eerste plaats geïnteresseerd in de exacte weergave van bestaande locaties, maar meer in het geven van een impressie van de ongerepte natuur.

Dit landschap met twee door bomen omringde boerderijen aan een zandweg heeft deels echt bestaan en is deels gefantaseerd: de basis voor het schilderij wordt gevormd door een tekening van enkele boerderijen aan een landweg bij Laren in het Gooi. Maar een vergezicht links werd in dit schilderij vervangen door een bos; ook het uitzicht tussen de boerderijen komt niet overeen met de tekening. Door de toevoeging van de poel en de ezel ziet het landschap er wat exotisch en on-Hollands uit.

  • Wie was Egbert van Drielst?

    Egbert van Drielst (1745 - 1818) was een Nederlandse tekenaar, behangschilder en kunstschilder. Hij was een van de eerste Hollandse kunstenaars die zich door de bossen en dorpen in Drenthe liet inspireren.

    Lees meer
  • Elswout

    Elswout te Overveen is een van de oudst bewaard gebleven landgoederen in Nederland. Het landgoed maakt deel uit van het Natura 2000 gebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

    Lees meer