Informatie Download
Willem Kok 1761 Oosterhout (Nederland) - 1807 Amsterdam (Nederland)

'Herstelde vrijheijd in Nederland en Alliantie met Frankrijk.' z.j.

Allegorische voorstelling op het bondgenootschap tussen Nederland en Frankrijk, 1795. In het midden worden de Nederlandse Maagd en Franse Republiek (als jongeman) door de Vrijheid in het echt verbonden, met het teken van eeuwigheid: een ring gevormd door een slang die in zijn eigen staart bijt. Voor het huwelijkspaar bevinden zich een haan en een leeuw en achter hen staat een dame met de vrijheidshoed op een lans. Links op de voorgrond zit Mercurius en onder hem bevinden zich enkele zeegoden. Rechts een aantal moordende (overwinnende) soldaten en op de achtergrond een tempel.