Informatie Download
Johannes Bosboom 1817 Den Haag (Nederland) - 1891 Den Haag (Nederland)

Het orgel in de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch 1840

 • Wat is een kerkinterieur

  Kerkmeubilair is de verzamelnaam voor alle meubels die in een kerk gebruikt worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de altaren, de sedilia, de doopvont, de knielbanken, de kerkbanken, de kerkstoelen, de biechtstoelen, de communiebanken, het koorgestoelte, de preekstoel, het doophek, de lessenaars, het offerblok, het bord met de te zingen psalmen en de plek waar de collectenzakken opgehangen worden. Met name in wat oudere kerken is er door de eeuwen heen veel kunst terechtgekomen.

  Lees meer
 • George Hendrik Breitner: Meisje in kimono

  Het orgel van de St. Janskathedraal

  Een geluidsopname van dit orgel met zijn specifieke klank.

  Lees meer
 • Wie was Johannes Bosboom

  Johannes Bosboom (Den Haag, 18 februari 1817 – aldaar, 14 september 1891) was een Nederlandse schilder en aquarellist, die vermaard was om zijn kerkinterieurs.

  Lees meer
 • George Hendrik Breitner: Meisje in kimono

  De St. Jan in beeld

  Een impressie van het interieur en exterieur van de St Jan.

  Lees meer
 • Wat was de Pulchri Studio

  Het schilderkunstig genootschap Pulchri Studio (Latijn, Uit ijver voor het schone) werd in 1847 ten huize van schilder Lambertus Hardenberg in Den Haag opgericht. In het begin van de 19de eeuw vestigden zich steeds meer kunstenaars in het landelijke Den Haag. Men poogde een vereniging van kunstenaars op te richten, zoals het Teekencollegie Aan Kunst en Vriendschap gewijd in 1845.

  Lees meer
 • Wat was de Hollandsche Teekenmaatschappij

  De Hollandsche Teekenmaatschappij was een in Den Haag zetelende internationale vereniging die het tentoonstellen van aquarellen wilde bevorderen.

  Lees meer