Informatie Download
Riek Wesseling 1914 Banjoe-biroe Ambarawa (Indonesië) - 1995 Laren (Nederland)

'Een vriendelijk dorpje'

Zwart-wit is meer dan kleur
“Daar kun je alle andere kleuren mee suggereren. Alles vertaal je in grijzen, zwarten en witten. Als de spanning tussen al die grijzen, zwarten en witten goed is, kan een werkstuk opeens gaan klinken “, was de overtuiging van Riek Wesseling.

Riek Wesseling werd op 25 november 1914 in Banjoe Biroe op Midden-Java geboren. Vanaf haar vroegste jeugd heeft ze getekend, hoofdzakelijk naar de natuur. Riek Wesseling studeerde aan de Rijksacademie voor Beeldende kunst in Amsterdam, waar Jessurun de Mesquita een van haar leermeesters was. Daarna zette ze haar studie voort aan ‘die Graphische’, de grafische school in Wenen. Ze was geen schilder, maar tekenares en beheerste daarnaast ook de lithografie en drogenaald-techniek perfect. Haar werken munten uit door precisie en een feilloos gevoel voor detail.

Riek Wesseling tekende graag portretten, waarbij ze in staat was om de wezenskenmerken van de geportretteerde vast te leggen, het ‘innerlijke beeld’ van de persoon weer te geven. Haar vrije werk bestaat voor een aanzienlijk deel uit dieren – vooral katten, maar ook vogels – en uit droomachtige landschappen en stadsgezichten. In deze laatste verwerkte ze soms surrealistische of symbolische details, die ze versterkte door te spelen met lichtval. Dat is niet het geval in deze tekening. De titel van dit werk luidt ‘Een vriendelijk dorp’. Dat is ook precies wat we hier zien, ondanks – of misschien juist dankzij het ontbreken van stoffage maakt het geheel een vredige indruk. Het werk van Riek Wesseling is altijd min of meer een geheimtip gebleven; ze gaf niets om tentoonstellingen en publiciteit. Zij overleed op 26 mei 1995 in het Rosa Spierhuis in Laren.